Leven zonder filters

Over het televisieprogramma “de rechtbank” en de Ubica - door ABC-Utrecht

Op 19 november verscheen op nationale televisie bij het programma “De rechtbank” een beknopte verslaglegging van de rechtszaak over de ontruiming van het kraakpand Ubica in Utrecht. Hieronder volgen enkele kritische aantekeningen rond het spektakel van de media en de positie van de rechtstaat.

 De opname van het moment

- Alternatieve media en mainstream media

Hoewel het leuk kan zijn om jezelf op beeld terug te zien, is het noodzakelijk te vragen wat het nut er van is. Waarom zouden we onze momenten van strijd opnemen, verbeelden of delen met anderen die er niet bij zijn geweest? De vraag van relevantie ligt in welke concrete bijdrage deze deling van informatie levert aan de strijd zelf. Biedt het een reflectie of een perspectief dat ingezet kan worden in onze projecten en dat bijdraagt aan onze aanwezigheid op straat? Voegt het op enige manier toe aan de sociale conflicten in onze levens en de plekken waar wij ons bewegen? De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op “alternatieve” media. Media die door collectieven en individuen zelf wordt geproduceerd. Maar wat is het verschil tussen deze “subjectieve” berichtgeving en “normale” journalistiek?

Wat wordt verstaan onder mainstream media biedt over het algemeen alleen maar spektakel. Het neemt actuele en tijdelijk relevante nieuwsfeitjes en zet ze om in een vorm van entertainment. De kijker wordt meegenomen in een voorgekauwd synthetisch achtbaantje van compassie of afgunst, mooie momenten en een traan. Het wekt de suggestie van objectiviteit door het toepassen van hoor en wederhoor, alsof er zoiets bestaat als objectiviteit. Of dat door aan iedereen een stem te geven de achterliggende sociale verschillen worden opgeheven. De mogelijkheid tot eindeloze discussies tussen “de burger”, academici, politici en bn’ers in het publieke domein biedt iedereen de kans een mening te uiten, te klagen, te verwijten en mopperen.

Maar deze eindeloze stroom van geouwehoer heeft maar nauwelijks een reflectie met de praktijk van het dagelijkse leven en bied er ook geen handvaten voor aan. En meer dan dat neemt het de verantwoordelijkheid weg bij het individu. De verantwoordelijkheid en bevrijding om zelf een protagonist te worden in het eigen leven.

Deze delegatie van verantwoordelijkheid is dezelfde pacificerende valkuil als die van de parlementaire democratie. Ook hierbij mag het individu zijn of haar bescheiden mening laten horen. Politici reageren vooral op de nieuwsfeitjes van iedere dag en de week.  Door veelvuldig media-optreden kan de burger dan “meeleven” en bij de volgende verkiezing weer belonen of afstraffen uit het pallet van partijen. Maar het model erachter zou nooit radicaal kunnen veranderen.  De basis ervan berust op het pacificeren en politiekvermaken van de burger, opdat deze nooit echt zelf naar de eigen omgeving kijkt; De verantwoordelijkheid weer eigen maakt en daadwerkelijke lokale, decentrale en gezagsondermijnende structuren opzet. Als iemand wel zelf in beweging wilt komen weten ze vaak niet hoe snel ze zelf in de politiek of vakbond moeten komen. Maar om de zoveel tijd een nieuwe buslading clowns maakt nog geen nieuw circus. En breekt al helemaal niet de tent af.

Ook de alternatieve media, de in eigen handen genomen audiovisuele media en platformen, vervullen in het gros van de gevallen ook niets meer dan deze rol. Relporno. Een verslag van een demonstratie of actie of een andere tijdelijke manifestatie geven de kijker het idee dat ze op de één of andere manier ergens aan hebben deelgenomen, iets hebben beleefd. Het wordt gedeeld, geliked en gecomment in de eigen bubbel van het sociale netwerk. Deze weerklank geeft het idee dat er een groep is, dat er medestanders zijn. Misschien zelfs wel dat er verzet is. De lucide droom dat door deze constante overstroming van “alternatieve” en “opstandige” media het individu deel uitmaakt van de sociale strijd en vormen van verzet. Maar in werkelijkheid reflecteert dit op geen enkele manier wat er op de straat gebeurt. Het bekijken van radicale informatie radicaliseert niet, alleen het directe ervaren van opstand en rebellie in het eigen leven bevrijdt en radicaliseert.

Het verlichtingsdenken dat als er maar genoeg objectieve informatie wordt gegeven het individu het “juiste” inziet en in verzet komt heeft zich allang naar de wereld der fabelen verwezen. Wat de grotere bereikbaarheid aan mediamiddelen, en de publicatiemogelijkheden ervan, heeft bereikt is dat wij onszelf door de bril van de journalistiek zijn gaan zien. De nadruk van de momenten en ontmoetingen die we op straat creëren zou moeten liggen in het maken van golven van conflictualiteit die buiten onze aanwezigheid ook nog tegen de autoriteiten aan deinen. Maar in plaats van een storm aan te wakkeren die de kustlijn kapot slaat wordt er zoveel mogelijk gedaan om alles klein en controleerbaar te houden. Met perswoordvoerders, sfeerbeheer, gedragscodes en samenwerking met politie. Wij zijn onszelf gaan aanschouwen als een persmoment, een foto, een interview. Dit zorgt er voor dat projecten en voorstellen slechts momenten worden. Verschillende manifestaties van de staat worden opgedeeld in aparte onderwerpen. Projecten die van elkaar moeten worden losgekoppeld om “bite-formaat” nieuws aan te leveren.

Hoeveel mooier zou het zijn als de aanwezigheid gericht zou zijn op het door strijd vinden van medestanders, het delen van tactieken en perspectieven? Hoe veel leerzamer en praktischer zouden ‘alternatieve” media zijn als deze niet slechts journalistiek met een eigen filter zouden zijn? Dat zij los van de alledaagse stroom van nieuwsfeitjes zou komen te staan en de diepte in zou gaan om perspectieven, tactieken en verlangens te delen die volgende week ook nog relevant  en inspirerend zijn. Opdat de twee elkaar vinden, niet op Facebook of Indymedia, maar in straten, op de barricades en in de gevangenissen. De enige manier om strijd te voeren is om van het scherm weg te kruipen en de straat op te gaan. Om daadwerkelijk en zonder teugels in de aanval te gaan.

 

Iedereen op de stoel van de rechter

Over het showproces en het spektakel van “De rechtbank”

Televisieprogramma’s en documentaires over de rechtspraak schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze moeten een kijkje geven in de humane kant van de rechtsorde. Advocaten die het met vlammende betogen opnemen voor de minderbedeelden en rechters die worstelen met persoonlijk moraal en het uitvoeren van de wet. Tegelijkertijd wordt de kijker op de stoel van de jury gezet en kan zelf interactief meepraten op fora en sociale media. Het wekt de idee op dat door transparantie de rechtspraak dichter bij de burger wordt gebracht. Het doel hiervan zou zijn meer begrip en eigenaarschap te creëren. De burger zou meer moeten meedenken met het strafrecht, net zoals zij steeds vaker wordt gevraagd als verlengstuk van de politie te fungeren. De politici kunnen dan zeggen dat zij weten wat jan alleman wil en dat het gezag dat via het strafrecht wordt uitgesproken de wil en in het belang van de samenleving zijn. Maar is dat wel zo?

Een rechter zou nooit een overvaller vrijspreken omdat deze zijn daad deed om te kunnen overleven of om zich niet onder het regime van een baas te hoeven schikken voor een of ander tijdelijk onderbetaald klotebaantje. Een rechter zou nooit toestaan dat een familie die de hypotheek niet meer kan betalen en met hand en tand de uitzetting van hun huis verdedigt tegen het geweld van deurwaarders en politie hun huis zou mogen behouden. Dit terwijl de banken met kapitaalinjecties overeind worden gehouden en de belastingdienst alles van iemand mag afpakken als deze in een precaire situatie komt.

En het enige eigendom dat bestaat is dat in eigendom van de staat en de elite. Al het eigendom van de minderbedeelde ligt onder constante dreiging van inbeslagname als je op een gegeven moment niet meer kan of wil deelnemen aan dit zieke machtsspelletje. Deze continuïteit van precariteit is de stok achter de deur om de macht te behouden. Als mensen maar genoeg privileges en rechten hebben dat ze bang zijn deze te verliezen blijven ze in het gareel. Maar de bedreiging van privileges wordt door dezelfde actor gecreëerd als die zich opwerpt om ze te beschermen door middel van rechten. Het speelt mensen met meer en minder privileges tegen elkaar uit. Het zorgt voor sociale onrust waar diezelfde staat zich weer op werpt als beschermheer in de vorm van het geweldsmonopolie.

Daarom zal de rechtspraak nooit een plek zijn waarvoor gelijkheid en bevrijding kan worden gevochten. Het zal nooit een plek zijn om het gezag uit te ondermijnen en uit te dagen. De rechten die het individu bezit zijn niets meer dan vrijheid die is afgepakt door de staat, opgedeeld en teruggegeven in kleine stukjes die op ieder moment weer kunnen worden ingenomen. Met het geweld van politie, leger en gevangenissen als stok.

Wat het daadwerkelijke effect van deze “openheid” in de media is dat de burger gaat meedenken met de logica, normen en waarden van de staat. Deze normativiteit als objectief en in eigen belang gaat aanvaarden en zichzelf er naar gaat schikken.  Of erger nog; deze reproduceert en haar omgeving er mee vergiftigt. Het maakt het zelfbeeld en reflectie kapot en belemmert het zicht op de eigen verlangens en ethiek.

De geconstructueerde norm die het eigendom en macht van de staat bewaakt wordt de meetlat aan wie iedereen zich gaat positioneren. Doe je mee, dan houdt je je aan deze norm. Wijk je er van af, dan wijk je af. Welke positie er ook wordt ingenomen, het bevindt zich allemaal in het vooropgestelde kader en niet vanuit de positie van het individu zelf. Dit resulteert erin dat mensen die in verzet komen tegen de norm de rechtbank vaak zien als een politieke tribune waar ze hun stem kunnen laten horen. Door van de norm af te wijken en de repressie te voelen plaatst deze zich gevoelsmatig zelf in een positie van “onderdrukte”. Deze geuzenaam wordt aangenomen zonder dat er wordt gekeken naar de privileges die het individu bezit om deze positie te kunnen aannemen. En vaak ook weer te kunnen verlaten als het zo uitkomt.

De wet overtreden is niet per definitie een subversieve handeling. Het is het negeren van deze norm, het zelf vormgeven en naleven dat daadwerkelijk gezagsondermijnend is. Deze zelfreflectie in woord en daad is uiteindelijk de enige echte radicale omwenteling die kan plaats vinden in onze sociale relaties.

Daarom is het beter te zwijgen en de rechtbank te nemen voor wat zij is. Het is de verdediging van het eigenbelang van de elite en de verdeling van een ieder die daar niet toe behoort. Het zijn de pogingen tot conditioneringen door middel van werkstraffen, isolatie, psychiatrie en onteigening. Geen keuze, maar een traject dat de onfortuinlijke overkomt. De hand die onze vrienden en vriendinnen slaat, grijpt en van ons wegneemt.

Als iemand de politie of rechtspraak als de geïnstitutionaliseerde verdediging van hun rechten en eigendom ziet is dat slechts een teken dat zij nog genoeg privileges hebben om er niet echt door geraakt te worden. Voor veel mensen is dit helaas anders. Het is niet voor iedereen mogelijk om met de kop in de wind in de aanval te gaan. Maar dit betekent niet dat hun stem te horen moet worden gebracht door een klasse “beroepsactivisten”.

De enige manier om te ontsnappen aan de kaders van media, politiek en wet is niet door er aan deel te nemen of ze te reproduceren, maar door ze aan te vallen. En dat is alleen mogelijk als wij zelf perspectieven creëren en delen. De kracht van eigen media zit in het inspireren en niet in het informeren. Niet vechten voor anderen, maar voor ons zelf en met anderen. Geen momenten creëren, maar momentum opbouwen en de opstand opzoeken in het dagelijkse leven. Een leven waar wij onszelf niet aanschouwen door andermans camera’s en filters. Waar iedere dag een steen in het water is die de opvervlakte verstoort. Het leven buiten de normen en sociale conventies om.

Laat ze ons niet vangen in hun beelden en gevangenissen. Laten we overal, solidair, antisociaal en onverbiddelijk zijn. Tegen de gevangenis en de gevangenismaatschappij!

 

 

 

 

 

 

 

213 Comments

De "sociale" zijn niet de eigen media

Allereerst dank voor een stukje broodnodige kritiek, je analyse over de rol van de media raakt zeker een aantal zere punten. Wat me helaas enigsinds teleur stelt is dat je totaal geen verschil lijkt te maken tussen de zogenaamd "alternatieve" social media en de daadwerkelijk eigen media. Het is waar dat beide onderhevig zijn aan problematiek rondom het creeeren van spektakel, maar wanneer je kijkt hoe diep die problematiek verwoven is in het medium en in hoeverre er nog een revolutionair potentieel in schuilt dan is er een wereld van verschil tussen de twee. Laten we er een mooi citaat van Debord bij pakken:

"The world at once present and absent that the spectacle holds up to view is the world of the commodity dominating all living experience"

De eerste helft van die zin is illustratief voor het dialectische karakter van het spektakel. De wereld tegelijkertijd aanwezig en afwezig, de aanwezigheid van de actie in je woonkamer, het gevoel van betrokkenheid bij het minitieus volgen van iedere update over de actie en tegelijkertijd het niet daar zijn, de fysieke afwezigheid, de desolate eenzaamheid van jij alleen achter je computer.

Parallel hieraan ook de spanning tussen de aanwezigheid van een kleine groep kameraden bij een actie en de afwezigheid van een massa (onze eigen media worden nog best aardig gelezen). De potentie tot verheffing van die dialectische spanning maakt deze media tot een krachtig propaganda apparaat. Waartoe zo'n propaganda apparaat dient hangt af van hoe de synthese vorm wordt gegeven. Precies daar ligt het verschil tussen de "sociale" media en onze eigen media en daar wordt ook het tweede deel van bovengenoemd citaat van belang.

Waar de eigen media onze subjectiviteit enkel mediëren, wordt deze bij de "sociale" media gecommofidiceerd. Onze (inter)subjectiviteit wordt daarmee geobjectificeerd en onze gehele socialiteit wordt gereduceerd tot een product. Dit product bestaat uit controle over onze levens, zei het in de vorm van gerichte advertenties of in de vorm van tijdige signalering bij subversieve tendensen. Zij duwt de synthese in de richting van de fysieke afwezigheid, waarbij het individu haar betrokkenheid mag uiten door het aanschaffen van de juiste merchandise. De "sociale" media - een cynischer naam had ze niet kunnen krijgen - zijn daarmee een geweldig geraffineerd propaganda apparaat in dienste van het kapitaal.

Het is aan ons om de synthese een andere vorm te geven, onze propaganda te sturen richting de aanwezigheid van de massa bij onze acties. De eigen media zijn daarvoor het fundament. Dat is niet alleen Indymedia, zo makkelijk gaat het niet. Indymedia was ooit een tijdelijke autonome zone in het medialandschap, maar die unieke positie is ze al een jaar of tien geleden verloren. Haar succes kwam door de eigen creatieve ontwikkeling van technieken. Als we effectief propaganda willen voeren, moeten we verder met onze eigen communicatiekanalen opzetten, onze eigen technieken ontwikkelen, zodat we die kunnen richten op het delen van een intersubjectiviteit die zich uit in politieke daden. De kracht die onze propaganda kan hebben ligt niet in het ad nauseum herhalen en herposten van onze berichten om die maar bij zoveel mogelijk mensen kwijt te kunnen, de kracht ligt in hoe onze daden en de massa samenkomen.

copyplaces

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!copy places 

Ordergames.co.uk

The recognition about the Video games capabilities hopped every Calendar month nonetheless twelve months.      Ordergames.co.uk

Nice sharing

Such a good post. I must say that i am very interested in your article. I will very happy if you can let me know more about your articles . I look forward to seeing your new articles every day.  I think many people like your articles and i will only say thanks for sharing this great stuff.

Simultaneous Interpretation Systems Dubai 

dogs have colds

This is a wonderful article. I would like to suggest you that please keep sharing such type of info. Thanks. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.dogs have colds 

nice sharing

I am impressed by the quality of information on this website. There are a lot of good resources here. I am sure I will visit this place again soon artificial turf dubai 

interminable stream

This interminable stream of horse crap is not really an impression of the act of regular daily existence and offer it for no handles on. Also, more than that it removes duty from Buy Research Paper the person. Obligation and flexibility with a specific end goal to wind up noticeably a hero in their own particular life.

Chemistry Research Paper

On November 19, showed up on national TV in the program "The court" a compact detailing of the trial on the removal of the squat Ubica in Utrecht. Here are some basic remarks about the exhibition of the media and the position of the law. Chemistry Research Paper

Excellent article

This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally decent one and gives indepth data. Affordable Research Paper Writing A debt of gratitude is in order for this pleasant article.

This wearisome stream of

This wearisome stream of steed poop is not by any stretch of the imagination an impression of the demonstration of normal day by day presence and offer it for no handles on. I am excessively happy to see this article Research Paper Writing Services doing an incredible social work for all vagrants. This is better than average endeavors to help destitute individuals and I truly inspire his identity and acknowledge for this awesome work.

This is superior to anything

This is superior to anything normal attempts to help dejected people and I genuinely move his personality and recognize for this wonderful work. I am unreasonably cheerful to see this article Research Paper Writing Services Pro Assignment doing a mind blowing social work for all vagrants.This wearisome stream of steed crap is not by any extend of the creative ability an impression of the exhibition of ordinary step by step nearness and offer it for no handles on.

vShare Apk Download

Great tips and very easy to understand. This will definitely gastos hipoteca bbva be very useful for me when I get a chance to start my blog. vShare Apk Download

Some of the home projects

Some of the home projects will be more urgent than others, whether winter is coming or you are considering doing the projects in another season. There are some projects that are cheaper fixing them now than waiting to do it later, Find out day care center in karachi

Biology Essay Help

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned hereBiology Essay Help 

Java Homework Help

The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.Java Homework Help 

Psychology Project Help

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.Psychology Project Help 

Assignment Writing Services

The author has written an excellent article Literature Review-OnTimePaper.com. You made your point and not much to discuss. It's like this universal truth that you can not argue with the truth is not universal, everything has its exception. Thanks for this information.

Nice Blog

I just want to say thanks for this great post Assist Me with My HW Assignment, quality article and will look more of your respective fascinating content. Superb sharing!

Showbox Apk

Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.   Showbox Apk 

This is better than anything

This is better than anything ordinary endeavors to help sad individuals and I really move his identity and perceive for this superb work. I am nonsensically chipper to see this article Admission Essay Help doing an incredible social work for all vagrants.This wearisome stream of steed poop is not by any stretch out of the inventive capacity an impression of the display of common well ordered closeness and offer it for no handles on.

It is exceptionally pleasant

It is exceptionally pleasant and useful blog through which we pick up a ton data for our some reason. Can Someone Write My Assignment for Me you made an awesome showing with regards to and i value your exertion. Exceptionally decent shear and continue sharing.

Specify the issue of

Specify the issue of sustenance stamps in blended political organization and you will undoubtedly win new companions and impact individuals, or wind up inconsistent with people you beforehand considered companions or shrewd people. 1000 Word Essay The political gap on this subject is like everything turned inside out, as Obama or Romney, or like agnostic and Catholic. We should simply say; oppositely contradicted for the present. Still, we should extend this discussion in the event that we may, how about we burrow further.

GREAT

This article gives the light in which we can watch reality. This is especially conventional one and gives indepth information. An obligation of appreciation is all together for this wonderful article. Dissertation Writing Service

Nice Blog

What is implied by prevailing press by and large offers just exhibition. It takes current and incidentally significant news stories and changes them into a type of stimulation. The watcher is incorporated into a pre-bitten engineered eight-path of empathy or envy, excellent minutes and a tear.  Do my Essay-Essay Tiger

Facetime for Windows

Our credit repair services work to fix past credit mistakes and verify credit report accuracy. Talk to a credit repair expert today!   Facetime for Windows 

Apparently I was not good

Apparently I was not good (enough) together, so I went looking for where I wanted to live. On the way to my heart, I broke everything in myself leaving precluded. I grew up camp at a time when I experienced no ego anymore. I was a chameleon who is all to colored it around me. I was the label on my shirt.  Proessay.co.uk

My intellect interpreted this

My intellect interpreted this random information and I experienced a different reality. I said to myself what had happened to me. I was, as it were 'descended' into my psyche to level through collective unconscious Jung described . A magical area, only I was aware - as was awake, but dreaming. Dissertation Writing Services

Pages

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
         _____ __  __ ______    
/ __ \ \ \ / / | ___ \
_ __ __ _ | / \/ \ V / | |_/ / ____
| '_ \ / _` | | | \ / | / |_ /
| | | | | (_| | | \__/\ | | | |\ \ / /
|_| |_| \__,_| \____/ \_/ \_| \_| /___|

Enter the code depicted in ASCII art style.